מרחב עולם תוכן לעסקים
 
 
 
 

מאמרים

מס ערך מוסף הינו מס עקיף המוטל בשיעור מסוים על כל עסקה בישראל, להבדיל ממס הכנסה החל על הרווח. דרך חישוב חבות המס היא פשוטה למדי. במאמר זה נעמוד על המושגים השונים ועל אופן החישוב.
 
חברה בע"מ/עוסק מורשה נדרשים לשלם מס על ההכנסה החייבת השנתית. הכנסה חייבת הינה ההכנסה (הסכומים שגבינו מהלקוחות שלנו) בניכוי ההוצאות המוכרות שהוצאו לצורך ייצור ההכנסה. בכתבה זו נתייחס לחבות המס הייחודית של חברה בע"מ.
 
דרונט בניית אתרים
© Daronet LTD.